Individuelle Verpackungslösungen und leistungsstarkes Know-how der Logistikkette Blog - BCT (Box compression test) Optimieren Sie mit Ebrex Packaging Solutionds individuellen, flexiblen oder modular konzipierten Verpackungslösungen Ihre Lieferkette.

BCT (Box compression test)
By EBREX WIKI 19-06-2017 16:44 Opmerkingen

De BCT waarde (Box compression test) is een waarde die voor diverse kartonnage van Ebrex Packaging Solutions gebruikt wordt.  De in de kN (Kilonewton) aangegeven waarde omschrijft de stabiliteit van de verpakking. De test zelf wordt in een stapelpers uitgevoerd. Hierbij wordt de verpakking horizontaal tussen 2 platen geperst. Totdat de kartonnage in elkaar klapt dan is de maximale waarde bereikt. Belangrijk: De waarde hangt af van de vochtigheid of het intrinsieke vochtgehalte van de betreffende doos.

Zo zijn de kartonnages die aan een hoge luchtvochtigheid worden blootgesteld minder sterk en belastbaar dan golfkarton die droog zijn opgeslagen. Overzeese verpakkingen worden gewoonlijk voorafgaand aan een test behandeld in een klimaatkamer om zodoende een meest reële weergave voor de metingen t realiseren.

Om aan de hand van de uitkomsten een statische belasting in kg te bepalen moet de volgende berekening worden uitgevoerd: 

N ( N / 9,81 = kg )

Bijvoorbeeld: een driemalige golf Flexboxx moet een BCT waarde hebben van 17.500 N.

17500 / 9,81 = 1783,90 kg

Opmerking:  De berekende waarde is statisch. Normaal gesproken gaat men uit van een drievoudige veiligheid (voor overzeese kartonnages 4x). Dienovereenkomstig deelt men de hierboven verkregen waarde 1.783,90 kg : 3 en hierdoor verkrijgt men de waarde van 594,63 kg, waarbij deze belasting zoals beschreven in het voorbeeld gegarandeerd is.

Post Comments

You must be logged in to post a comment.

click here to log in